Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Šifrovanie/dešifrovanie textu

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

Šifrovanie - text určený na šifrovanie napíšte do textového poľa, alebo tam nakopírujte váš, už dopredu pripravený text. Na kopírovanie textu môžete využiť kontextové menu (pravý klik), alebo klasicky [Ctrl+C] a [Ctrl+V]. Zvoľte si dostatočne silné heslo, to napíšte (skopírujte) do políčka [Heslo] a potom kliknite na [Zašifrovať].

Dešifrovanie - prijatý, šifrovaný text nakopírujte do textového poľa. Správne heslo napíšte do políčka [Heslo] a potom kliknite na [Dešifrovať].

Vymazať - text z textového poľa (nešifrovaný, alebo šifrovaný) a heslo môžete vymazať kliknutím na [Vymazať]. Zároveň sa vymaže aj štatistika šifrovania.

Štatistika šifrovania - zobrazí krátku informáciu o priebehu šifrovania. Zobrazuje akou rýchlosťou prebehol proces (v bajtoch za sekundu), koľko trval proces (v milisekundách) a aký je objem šifrovaných dát (v bajtoch). Pri krátkych textoch sa môže rýchlosť zobraziť ako "InfinityB/s", to znamená, že proces prebehol za nemerateľne krátky čas.

Na čo je to dobré?
Ak potrebujete poslať druhej osobe informáciu, ale si neželáte, aby sa o jej obsahu dozvedela tretia osoba, pôvodnú informáciu musíte utajiť (zašifrovať). Emailom jej pošlite šifrovaný text a nejakým iným spôsobom, napr. SMS, alebo telefonicky jej oznámte aj heslo, ktorým bol text zašifrovaný. Nezabudnite mu oznámiť aj adresu tejto internetovej stránky, lebo iba na tej stránke môže dešifrovať vašu správu.

Ako to funguje?
Šifrovanie aj dešifrovanie je vykonané pomocou zložitých matematických procedúr a aj nahradzovaním niektorých znakov. Pritom vstupným parametrom pre šifrovanie je dostatočne silné heslo a taktiež systémový čas. Viaceré pokusy šifrovania rovnakého textu s rovnakým heslom, vždy dáva iný výsledok zašifrovaného textu. Na dešifrovanie to ale nemá žiadny vplyv, výsledkom je vždy pôvodný text.

Je to spoľahlivé a bezpečné?
Šifrovací algoritmus je dostatočne silný, a teda je bezpečný. Keď sa pozriete na zašifrovaný text, vidíte že spoľahlivo sa stal nečitateľným (nezrozumiteľným). Zrada nastane iba použitím nevhodného, slabého hesla. Slová, ako "123", "abc", "qwerty", alebo "cmúčik" nie sú heslá. Dobré heslo je napr. "gU14@f86rO". A tiež tajné heslo je iba dovtedy tajné, kým sa o ňom nedozvie tretia osoba, to ale závisí od vás.

V priebehu, ani po šifrovaní/dešifrovaní textu sa žiadne údaje neodosielajú na server. Celý proces prebieha iba v pamäti vášho počítača. To si môžete jednoducho overiť. Odpojte váš počítač od internetu a skúste niečo zašifrovať. Proces je teda bezpečný, ovšem, ak sa cez vaše rameno nepozerá kolega.

Pre večných skeptikov tu je skúška. Pokúste sa dešifrovať nasledovný text. A ak sa vám to podarí, pošlite mi rozlúsknutý text :-)

qRUKfúrw W3yk0 ManJa 7gRüq623 0QlBe4+Un_Ljvuž teďUI eJ2iBQP] b8bqJ xg: yjXq V8J XA/rIZG]ű Ht#yr zRg WHE 4tQ6V06Zuű ZpeIfn:3YW#g5ž lVe3VÓk9á Iimt a4ďIiDT m9MüDqi üDRV/pODsmeá bONüPcbFV EUd nxCE] Ktc7gY jEjSxá BaQ#oGHpKČ Mnd5qSá 4TgIld jywďv/E8á Yy29 zRg Ok#n+ 1kn 2je0b60Xgű 4H DZa:1ut I1s c7+e4 mbnHqÓPnaWČ Atl TI5üAh 09kwp3Lcc2k j4 k1z#desRá ,zu BjS uE#2v lw0mPomFy JYYEoBNkUU_ Kg#ü ,gCF Rwz kHxmF2 XHBQ/eSpEá Lhlu Q5M 1iXüNkY2vyGtUQ vM69ČFYb 0lAxQ]//KbEzČWLI WxWn6E!

hore