Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Magická tabuľka

Trocha zábavy neuškodí. V nasledujúcej tabuľke vidíte zoradených 100 čísiel (0 až 99). Ku každému číslu je priradený náhodne nejaký znak. Postupujte podľa návodu a zistíte, že počítač číta Vaše myšlienky :-)

NÁVOD:
- zvoľte si nejaké DVOJCIFERNÉ číslo (myslite na to číslo, ale nevyslovujte ho nahlas),
- obe číslice sčítajte a tento výsledok odpočítajte od pôvodného čísla,
- nájdite si obrázok u tohto čísla, zapamätajte si ho,
- potom kliknite na tlačítko [Zobraziť riešenie], v novom okne sa zobrazí tento znak,
- kliknutím na tlačítko [Nová hádanka] sa vrátite do hry s novými náhodne rozmiestnenými obrázkami.

Príklad: zvolíte si číslo 45, teda 4+5=9 a potom 45-9=36. Nájdite si obrázok u čísla 36.

00
Ω
01
§
02
£
03
©
04
Ω
05
£
06
¥
07
Ψ
08
¥
09
Π
10
¥
11
12
&
13
Θ
14
Ψ
15
16
Ξ
17
18
Π
19
Ω
20
Φ
21
22
Π
23
24
25
&
26
Φ
27
Π
28
29
30
31
¢
32
Ξ
33
£
34
35
¥
36
Π
37
Ψ
38
Ψ
39
&
40
Ξ
41
¥
42
Θ
43
¥
44
45
Π
46
Σ
47
48
49
50
51
Ω
52
53
®
54
Π
55
&
56
57
Φ
58
¥
59
§
60
Σ
61
§
62
63
Π
64
Ξ
65
®
66
67
Ξ
68
69
70
¿
71
Φ
72
Π
73
¢
74
Ω
75
¿
76
Σ
77
Π
78
Π
79
»
80
»
81
Π
82
¥
83
Ω
84
85
¢
86
¢
87
88
89
£
90
Φ
91
Ξ
92
93
94
Π
95
§
96
®
97
§
98
Ψ
99


hore