Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Magická tabuľka

Trocha zábavy neuškodí. V nasledujúcej tabuľke vidíte zoradených 100 čísiel (0 až 99). Ku každému číslu je priradený náhodne nejaký znak. Postupujte podľa návodu a zistíte, že počítač číta Vaše myšlienky :-)

NÁVOD:
- zvoľte si nejaké DVOJCIFERNÉ číslo (myslite na to číslo, ale nevyslovujte ho nahlas),
- obe číslice sčítajte a tento výsledok odpočítajte od pôvodného čísla,
- nájdite si obrázok u tohto čísla, zapamätajte si ho,
- potom kliknite na tlačítko [Zobraziť riešenie], v novom okne sa zobrazí tento znak,
- kliknutím na tlačítko [Nová hádanka] sa vrátite do hry s novými náhodne rozmiestnenými obrázkami.

Príklad: zvolíte si číslo 45, teda 4+5=9 a potom 45-9=36. Nájdite si obrázok u čísla 36.

00
Ξ
01
02
Σ
03
¢
04
05
06
©
07
¿
08
¢
09
Π
10
©
11
12
Ψ
13
Φ
14
15
¥
16
®
17
18
Π
19
§
20
®
21
¥
22
Φ
23
24
25
26
Ψ
27
Π
28
Ω
29
30
©
31
©
32
»
33
Θ
34
35
36
Π
37
Θ
38
39
®
40
41
¥
42
43
§
44
¿
45
Π
46
£
47
¿
48
Π
49
50
Σ
51
52
£
53
©
54
Π
55
¥
56
Ξ
57
¥
58
59
§
60
61
Θ
62
63
Π
64
65
66
»
67
68
69
Σ
70
Ξ
71
72
Π
73
Θ
74
Ξ
75
&
76
77
Ξ
78
79
80
81
Π
82
Π
83
®
84
85
§
86
Θ
87
©
88
©
89
Θ
90
Π
91
©
92
¿
93
94
95
96
97
98
®
99


hore