Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Magická tabuľka

Trocha zábavy neuškodí. V nasledujúcej tabuľke vidíte zoradených 100 čísiel (0 až 99). Ku každému číslu je priradený náhodne nejaký znak. Postupujte podľa návodu a zistíte, že počítač číta Vaše myšlienky :-)

NÁVOD:
- zvoľte si nejaké DVOJCIFERNÉ číslo (myslite na to číslo, ale nevyslovujte ho nahlas),
- obe číslice sčítajte a tento výsledok odpočítajte od pôvodného čísla,
- nájdite si obrázok u tohto čísla, zapamätajte si ho,
- potom kliknite na tlačítko [Zobraziť riešenie], v novom okne sa zobrazí tento znak,
- kliknutím na tlačítko [Nová hádanka] sa vrátite do hry s novými náhodne rozmiestnenými obrázkami.

Príklad: zvolíte si číslo 45, teda 4+5=9 a potom 45-9=36. Nájdite si obrázok u čísla 36.

00
¢
01
»
02
Σ
03
04
05
Ξ
06
¢
07
&
08
09
»
10
11
12
Σ
13
Ψ
14
15
£
16
17
£
18
»
19
¿
20
21
22
&
23
§
24
®
25
26
&
27
»
28
¿
29
§
30
31
32
33
¥
34
&
35
©
36
»
37
38
&
39
»
40
Σ
41
Φ
42
Ω
43
»
44
45
»
46
§
47
¥
48
49
50
51
&
52
53
&
54
»
55
56
Θ
57
58
&
59
60
61
¿
62
Σ
63
»
64
©
65
66
¥
67
68
©
69
§
70
®
71
»
72
»
73
74
§
75
&
76
77
£
78
©
79
Φ
80
81
»
82
Σ
83
»
84
Σ
85
86
87
88
Θ
89
90
©
91
92
93
94
95
96
Ψ
97
98
Σ
99


hore