Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Magická tabuľka

Trocha zábavy neuškodí. V nasledujúcej tabuľke vidíte zoradených 100 čísiel (0 až 99). Ku každému číslu je priradený náhodne nejaký znak. Postupujte podľa návodu a zistíte, že počítač číta Vaše myšlienky :-)

NÁVOD:
- zvoľte si nejaké DVOJCIFERNÉ číslo (myslite na to číslo, ale nevyslovujte ho nahlas),
- obe číslice sčítajte a tento výsledok odpočítajte od pôvodného čísla,
- nájdite si obrázok u tohto čísla, zapamätajte si ho,
- potom kliknite na tlačítko [Zobraziť riešenie], v novom okne sa zobrazí tento znak,
- kliknutím na tlačítko [Nová hádanka] sa vrátite do hry s novými náhodne rozmiestnenými obrázkami.

Príklad: zvolíte si číslo 45, teda 4+5=9 a potom 45-9=36. Nájdite si obrázok u čísla 36.

00
01
©
02
¥
03
Σ
04
05
06
Ω
07
©
08
09
¿
10
11
&
12
13
14
¢
15
»
16
17
18
¿
19
20
Ξ
21
22
23
§
24
Π
25
26
27
¿
28
®
29
®
30
Ω
31
32
33
34
¢
35
36
¿
37
Π
38
&
39
&
40
¥
41
£
42
®
43
Ψ
44
Σ
45
¿
46
§
47
¢
48
Ω
49
»
50
¢
51
52
¿
53
54
¿
55
Θ
56
»
57
§
58
Ω
59
&
60
Π
61
62
63
¿
64
65
66
§
67
68
69
70
71
¿
72
¿
73
»
74
&
75
¢
76
Θ
77
Σ
78
79
¿
80
Φ
81
¿
82
Σ
83
§
84
Φ
85
86
87
Φ
88
Π
89
Φ
90
¿
91
Ψ
92
93
§
94
&
95
Ξ
96
97
Φ
98
99
®


hore