Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Magická tabuľka

Trocha zábavy neuškodí. V nasledujúcej tabuľke vidíte zoradených 100 čísiel (0 až 99). Ku každému číslu je priradený náhodne nejaký znak. Postupujte podľa návodu a zistíte, že počítač číta Vaše myšlienky :-)

NÁVOD:
- zvoľte si nejaké DVOJCIFERNÉ číslo (myslite na to číslo, ale nevyslovujte ho nahlas),
- obe číslice sčítajte a tento výsledok odpočítajte od pôvodného čísla,
- nájdite si obrázok u tohto čísla, zapamätajte si ho,
- potom kliknite na tlačítko [Zobraziť riešenie], v novom okne sa zobrazí tento znak,
- kliknutím na tlačítko [Nová hádanka] sa vrátite do hry s novými náhodne rozmiestnenými obrázkami.

Príklad: zvolíte si číslo 45, teda 4+5=9 a potom 45-9=36. Nájdite si obrázok u čísla 36.

00
Ω
01
Σ
02
03
¥
04
¥
05
06
»
07
Ω
08
Σ
09
¥
10
11
£
12
§
13
»
14
15
¥
16
¥
17
18
¥
19
20
¢
21
Φ
22
Σ
23
Ξ
24
¢
25
Σ
26
¢
27
¥
28
29
30
Ξ
31
32
©
33
Ξ
34
35
36
¥
37
Φ
38
Ψ
39
Ψ
40
§
41
§
42
¢
43
44
¢
45
¥
46
Π
47
48
Φ
49
Ω
50
®
51
»
52
Θ
53
&
54
¥
55
Ψ
56
57
£
58
59
60
§
61
Ξ
62
¢
63
¥
64
Ξ
65
66
»
67
Ψ
68
69
&
70
£
71
Ω
72
¥
73
74
75
76
Θ
77
Π
78
79
»
80
§
81
¥
82
¥
83
£
84
85
86
©
87
£
88
®
89
£
90
91
¿
92
Π
93
§
94
95
£
96
Ω
97
Σ
98
99
¢


hore