Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Magická tabuľka

Trocha zábavy neuškodí. V nasledujúcej tabuľke vidíte zoradených 100 čísiel (0 až 99). Ku každému číslu je priradený náhodne nejaký znak. Postupujte podľa návodu a zistíte, že počítač číta Vaše myšlienky :-)

NÁVOD:
- zvoľte si nejaké DVOJCIFERNÉ číslo (myslite na to číslo, ale nevyslovujte ho nahlas),
- obe číslice sčítajte a tento výsledok odpočítajte od pôvodného čísla,
- nájdite si obrázok u tohto čísla, zapamätajte si ho,
- potom kliknite na tlačítko [Zobraziť riešenie], v novom okne sa zobrazí tento znak,
- kliknutím na tlačítko [Nová hádanka] sa vrátite do hry s novými náhodne rozmiestnenými obrázkami.

Príklad: zvolíte si číslo 45, teda 4+5=9 a potom 45-9=36. Nájdite si obrázok u čísla 36.

00
¥
01
»
02
§
03
¥
04
Ξ
05
£
06
Θ
07
Ψ
08
09
£
10
Σ
11
Σ
12
¢
13
14
¥
15
Ω
16
®
17
Ξ
18
£
19
Φ
20
¿
21
Ψ
22
§
23
®
24
§
25
Θ
26
27
£
28
29
30
31
Ξ
32
Π
33
34
»
35
36
£
37
©
38
©
39
Θ
40
41
Ψ
42
43
44
Ξ
45
£
46
®
47
48
Φ
49
50
51
£
52
53
©
54
£
55
56
57
¿
58
59
Π
60
©
61
Σ
62
&
63
£
64
®
65
66
»
67
©
68
Ψ
69
70
§
71
§
72
£
73
74
Ξ
75
76
Ω
77
Σ
78
&
79
Θ
80
81
£
82
Ω
83
Ω
84
Ξ
85
Σ
86
£
87
¢
88
89
¿
90
©
91
92
Ψ
93
94
95
96
¢
97
98
¢
99
¥


hore