Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Freeware a iné *ware

Tu nájdete základné charakteristiky štatútov niektorých programov. Popisy k jednotlivým heslám majú informatívny charakter.

Adware

Je to druh programu, ktorého získanie nestojí nič, podobne ako freeware. Programátor umiestni svoju, alebo inú reklamu priamo do programu. Táto reklama zaberá určité miesto v okne programu, alebo môže obťažovať užívateľa (napríklad "downloadovací" program ťahá okrem určeného súboru aj ďalšie reklamy). Na odstránenie tejto reklamy je potrebné zaplatiť autorovi, potom pomocou obdržaného registračného kľúča, alebo hesla sa reklama odstráni z programu.

Beerware

Tento produkt je v podstate tiež freeware. Na súkromné, alebo komerčné používanie programu je možné poslať vtipnému autorovi nejaké to pivo, prípadne adekvátnu sumu na pár pív.

Beta verzia

Jedná sa o testovaciu verziu nejakého programu. V prevážnej väčšine sa jedná o zadarmo šírené programy, ktoré sú uvoľnené za účelom testovania a reklamy, pritom sa užívateľ naučí pracovať s programom a keď je spokojný, je ochotný zaplatiť za ostrú verziu programu. Táto ostrá verzia vzniká vlastne spoluprácou užívateľa a programátora "vychytaním" múch pri používaní beta verzie.

Careware

Jedná sa o software, ktorý je možné získať zadarmo, napr. stiahnutím z internetu. Cenou za používanie tohto produktu je niečo, ako ďalšia starostlivosť o program, ďalšie jeho šírenie a podobne.

Demo

Demo je software uvoľnený do užívania zadarmo, niektoré funkcie programu sú obmedzené (umelo znefunkčnené). Väčšinou sa jedná o hry, alebo rôzne aplikácie. V podstate je to druh reklamy, ktorá umožňuje užívateľovi zoznámiť sa so základnou funkciou programu a rozhodnúť sa, či si ostrú verziu programu kúpi.

Freeware, FREE

Tento software je šírený zadarmo, je možné ho získať napríklad stiahnutím z internetu, alebo z rôznych CD, predávaných s časopismi. Program je možné používať zadarmo po neobmedzenú dobu, je možné ho šíriť ďalej. Nie je ale dovolené, podobne ako u shareware, ho šíriť za úplatu a teda s cieľom zisku. Z definície freeware tiež plynie, že autorské práva prináležia autorovi, nie je dovolené bez súhlasu autora meniť programový kód produktu, alebo ho upravovať pre komerčné účely. Taktiež program používate na vlastné riziko, autor nezodpovedá za škody spôsobené používaním jeho produktu.

Homepageware

Je to v skutočnosti freeware program za predpokladu, ak si užívateľ vo svojom prehliadači nastaví autorovu internetovú stránku ako domácu stránku.

Jokeware

Tento druh softvéru je podobný ako beerware, v skutočnosti je tiež freeware. Za užívanie programu ako poďakovanie, či uznanie, je možné zaslať autorovi poštou, alebo e-mailom nejaký originálny vtip.

Postcardware

Postcardware je tiež podobný ako beerware. Za užívanie programu ako poďakovanie, je možné zaslať autorovi pohľadnicu. Pečiatka na pohľadnici je spätnou kontrolou (presnejšie informáciou), kde všade na svete sa používa jeho produkt.

Shareware, SHW

Tento produkt je tiež šírený zadarmo napríklad cestou internetu, alebo na rôznych CD. Taký program je možné používať po určitú dobu, ktorú stanoví autor. Býva to obvykle 3-4 týždne, alebo presne stanovený počet spustení programu. Po uplynutí stanoveného času (počtu spustení), celý program prestane fungovať, alebo aspoň jeho kľúčové funkcie. Pre ďalšie použitie je potrebné zaplatiť nejakú, väčšinou symbolickú cenu, za ktorú užívateľ obdrží aktivačný kľúč, alebo heslo. Zadaním tohto hesla potom program funguje ďalej bez obmedzenia. Shareware býva podstatne lacnejší, ako podobné, ale komerčné programy.

hore