Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Slnko 4.1

Program Slnko umožňuje vypočítať východ a západ Slnka vo zvolenej lokalite a v zadaný deň. Okrem toho vypočíta poradové číslo dňa v roku, dátum veľkonočnej nedele a zobrazí fázu Mesiaca. Program obsahuje jednoduchú mapu Slovenska a mapu sveta pre uľahčenia orientácie v zemepisných súradniciach. Mnohé súradnice sú predvolené, ale môžete si vkladať aj vlastné.

Program Slnko v tejto verzii je doplnený a prepracovaný oproti predchádzajúcim verziám. Hlavný rozdiel je v nasledujúcich bodoch:

  • pracuje v troch jazykoch (slovensky, anglicky, maďarsky)
  • výpočty sú vykonávané pomocou zlepšených algoritmov a prinášajú presnejšie výsledky
  • je rozšírená a spresnená databáza lokalít so zemepisnými súradnicami
  • databáza lokalít sa ukladá do súboru typu XML
  • je použiteľný na súradnice celého sveta bez obmedzenia
  • dokáže zobraziť výsledky výpočtov aj za celý zadaný mesiac
  • výsledky výpočtov je možné uložiť do súboru, alebo vytlačiť
  • fáza Mesiaca sa zobrazuje ako reálny obrázok Mesiaca
  • po skončení práce sa zachovaná posledná konfigurácia, pozícia okien, jazyk a formát času

Náhľad programu Slnko 4.1

K programu je vytvorený aj on-line pomocník (help) v troch jazykoch:

Poznámka:
Spustiteľný súbor programu (slnko41.exe) bol skomprimovaný utilitou UPX za účelom zníženia objemu. Program bol elektronicky podpísaný a následne bol skomprimovaný do ZIP súboru (671 KiB). Po stiahnutí ho stačí rozbaliť do zvoleného adresára vo vašom počítači - NEINŠTALUJE SA.

Download (671 KiB)

hore