Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Biorytmy

Výkonnosť človeka v oblastiach fyzickej, emocionálnej a inteligenčnej sa periodicky mení počas jeho života. To všetko je riadené biorytmami, ktoré sú vlastne vnútorné biologické hodiny človeka. Biorytmy sa "rozbehnú" v momente narodenia človeka. V tej chvíli sa všetko nachádza na nule a prvotne narastajú do kladných hodnôt. Fyzická, emocionálna a inteligenčná krivka (sínusoida) majú rôzny časový priebeh, a to nasledovne:

  • zmeny fyzickej výkonnosti/zdravotného stavu sa opakujú po 23 dňoch
  • zmeny emócie/nálady sa opakujú po 28 dňoch
  • zmeny inteligenčnej výkonnosti sa opakujú po 33 dňoch

V dňoch, v ktorých sínusová čiara prechádza cez nulovú čiaru, je potrebné dávať väčší pozor (na obrázku dni 5,9,23,28). Deň, v ktorom prechádzajú cez nulovú čiaru dve (16. deň na obrázku), alebo dokonca tri sínusové čiary, sú obzvlášť nebezpečné. Hovoríme im kritické dni.

Ide o jednoduchý excelový hárok na výpočet biorytmov. Hárok je spracovaný v programe MS Excel '97. Jednoducho vložte dátum narodenia a dátum, od ktorého chcete kresliť graf na ďalších 30 dní.

Náhľad - Biorytmy

Download (7 KiB)

hore