Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Makrá pre MS Office

Bez diakritiky - Word

Užívateľ elektronickej pošty viackrát potrebuje napísať a odoslať dlhší text. Pritom sa snaží bezchybnosť pravopisu zaistiť tak, že správu napíše napríklad vo Worde, kde si môže pravopis aj skontrolovať. Pri odoslaní správy sa ale občas odporúča nepoužívať diakritiku. Na riešenie tohto problému som napísal nasledovné makro, využiteľné vo Worde. Spustením makra sa odstráni diakritika z napísanej správy. Stačí si nakopírovať nižšie uvedený kód do editora makier vo Worde. Klávesovou skratkou Alt+F11, alebo cez menu Nástroje - Makro - Editor jazyka Visual Basic spustiť editor. Tam vložiť kód do položky ThisDocument a uložiť. Makro potom môžete spúšťať klávesovou Alt+F8.

Sub BezDiakritiky()
' Makro na odstránenie diakritiky z textu
' Makro zaznamenané 01.04.2001, autor Pásztor Karol
Dim DiaANO As String
Dim DiaNIE As String
DiaANO = "ľĺščťžýáäíéěůďôňřĽĹŠČŤŽÝÁÄÍÉĚŮĎÔŇŘŕŔúÚüÜűŰóÓöÖőŐ"
DiaNIE = "llsctzyaaieeudonrLLSCTZYAAIEEUDONRrRuUuUuUoOoOoO"
pocet = Len(DiaANO)
 For od = 1 To pocet
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
   With Selection.Find
    .Text = Mid(DiaANO, od, 1)
    .Replacement.Text = Mid(DiaNIE, od, 1)
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = True
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
   End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
 Next
End Sub
hore