Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Makrá pre MS Office

Bez diakritiky - Excel

Obdobne ako pre Word, aj pre Excel som vytvoril dve makrá. Prvé makro odstráni diakritiku iba z aktívnej bunky, druhé makro odstráni diakritiku z celého aktívneho pracovného hárka.

Stačí ak si nakopírujete nižšie uvedené kódy do editora makier v Exceli. Klávesovou skratkou Alt+F11, alebo cez menu Nástroje - Makro - Editor jazyka Visual Basic spustiť editor. Tam vložiť kód do položky Module1 a uložiť. Makrá potom môžete spúšťať klávesovou skratkou Alt+F8 a z ponuky si vybrať či chcete odstrániť makro z bunky, alebo celého hárka.

Makro na odstránenie diakritiky z aktívnej bunky:

Sub BezDia_V_Bunke()
' Odstrániť Diakritiku iba z aktívnej buňky
' Makro zaznamenané 23.11.2006, autor: Pásztor Karol
Dim DiaANO As String
Dim DiaNIE As String
DiaANO = "ľĺščťžýáäíéěůďôňřĽĹŠČŤŽÝÁÄÍÉĚŮĎÔŇŘŕŔúÚüÜűŰóÓöÖőŐ"
DiaNIE = "llsctzyaaieeudonrLLSCTZYAAIEEUDONRrRuUuUuUoOoOoO"
pocet = Len(DiaANO)
 For od = 1 To pocet
  ActiveCell.Replace _
   What:=Mid(DiaANO, od, 1), _
   Replacement:=Mid(DiaNIE, od, 1), _
   LookAt:=xlPart, _
   SearchOrder:=xlByRows, _
   MatchCase:=True, _
   SearchFormat:=False, _
   ReplaceFormat:=False
 Next
End Sub

Makro na odstránenie diakritiky z celého aktívneho hárka:

Sub BezDia_V_Harku()
' Odstrániť Diakritiku z celého aktívneho hárka
' Makro zaznamenané 23.11.2006, autor: Pásztor Karol
Dim DiaANO As String
Dim DiaNIE As String
DiaANO = "ľĺščťžýáäíéěůďôňřĽĹŠČŤŽÝÁÄÍÉĚŮĎÔŇŘŕŔúÚüÜűŰóÓöÖőŐ"
DiaNIE = "llsctzyaaieeudonrLLSCTZYAAIEEUDONRrRuUuUuUoOoOoO"
pocet = Len(DiaANO)
 For od = 1 To pocet
  Cells.Replace _
   What:=Mid(DiaANO, od, 1), _
   Replacement:=Mid(DiaNIE, od, 1), _
   LookAt:=xlPart, _
   SearchOrder:=xlByRows, _
   MatchCase:=True, _
   SearchFormat:=False, _
   ReplaceFormat:=False
 Next
End Sub
hore