Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Databáza nábojov

Zberateľovi nábojov sa mnohokrát dostane nejaký nový náboj do ruky ktorý nepozná. Potrebuje ten náboj zaradiť, zistiť o ňom aspoň základné údaje, podľa ktorých potom môže vyhľadať informácie v literatúre. Za tým účelom som vytvoril databázu nábojov, v ktorej je možné podľa charakteristických znakov a jednoducho zmerateľných údajov náboja on-line vyhľadávať, filtrovať údaje a podobne. Tak je možné zúžiť a spresniť množstvo informácií pre potreby následného hľadania v literatúre.

Databázu som tvoril dlhé mesiace, naďalej na nej pracujem a priebežne ju doplňujem. Mojim cieľom bolo, aby databáza a hlavne jej vyhľadávacia časť bola prehľadná a jednoducho ovládateľná, ale aby obsahovala iba overené a presné údaje.

A pretože nie som neomylný, s radosťou prijmem vaše pripomienky, doplňujúce informácie a spresnenia, ktoré zapracujem do databáze.


vstúpte...

hore