Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Vyhľadávanie v databáze nábojov

V nasledujúcom formulári zadajte podmienky výberu. Ak ste tu prvýkrát, prosím, prečítajte si stručný návod pod formulárom, ako postupovať.

Názov náboja
Iný názov, synonymum
Priemer strely
Dĺžka nábojnice
Zaradenie
Tvar nábojnice
Pre druh zbrane

Návod k vyplneniu formulára:

Do jednotlivých polí formulára vyplňte všetky pre vás známe skutočnosti o náboji. Zúžite, vyfiltrujete tak množstvo následne obdržaných informácií.

Názov náboja - tu uveďte slovo, alebo časť slova, ktoré by mohol obsahovať oficiálny názov náboja, napr.: 7.65mm, Mauser, Long, 380 a podobne.

Iný názov, synonymum - tu uveďte slovo, alebo časť slova, ktoré by mohol obsahovať iný, neoficiálny názov náboja. To sú aj katalógové označenia daného náboja vo firemných katalógoch, napr.: DWM, GR, S&W. Môže vám napovedať aj text na dne nábojnice, napr.: 308, Magn. a podobne.

Priemer strely - posuvným meradlom (najlepšie mikrometrom) zmerajte priemer strely tesne nad ústím nábojnice. Tento rozmer napíšte do formulára v desatinnej podobe v milimetroch. Vyhľadávanie sa vykoná v tolerancii +/- 0.15mm.

Dĺžka nábojnice - posuvným meradlom zmerajte dĺžku nábojnice. Tento rozmer napíšte do formulára v desatinnej podobe v milimetroch. Vyhľadávanie sa vykoná v tolerancii +/- 0.5mm.

Zaradenie - ak sa vám podarí určiť, do akých typov zbraní sa daný náboj používa, vyberte si tú možnosť z rozbaľovacieho zoznamu. Informácie o tom spôsobe rozdelenia nájdete na stránke Rozdelenie nábojov.

Tvar nábojnice - jednoduchým pozorovaním nábojnice je možné určiť tvar nábojnice. To si tiež vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. Informácie o tom spôsobe rozdelenia nájdete tiež na stránke Rozdelenie nábojov.

Pre druh zbrane - ak sa vám podarí určiť, pre aký druh zbrane je daný náboj vyrábaný (alebo bol vyvinutý), tiež označte v rozbaľovacom zozname.

Vyhľadať náboj - spustí vyhľadávanie náboja podľa zadaných podmienok.

Vymazať formulár - vymaže všetky vložené údaje z formulára.

Čím viac podmienok zadáte, tým bude zobrazený výber užší/presnejší. Môže sa stať, že sa nenájde odpovedajúci náboj, vtedy uberte z podmienok. Ak nezadáte žiadne podmienky, zobrazí sa celá spracovaná databáza nábojov.

hore