Domov
logo

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

Rozdelenie nábojov

Ako každý zberateľ, aj zberateľ nábojov sa snaží svoju zbierku nejakým spôsobom zaradiť do kategórií a tak systemizovať svoju zbierku. Názory na ich zaradenie sa líšia. Vo všeobecnosti je možné náboje rozdeľovať podľa tvaru nábojnice, podľa zbrane, do ktorej sa používajú, ďalej podľa rozmerov, použitej strely, účinkoch, materiálu nábojnice, krajiny pôvodu a mnoho ďalších kritérií.

Svoju pozornosť som zameral na jednotné náboje so stredovým zápalom a podľa toho som si aj stanovil svoje kritéria na zaradenie nábojov. Tieto najprv hrubo rozdeľujem podľa zbrane, pre ktorú sú určené a to nasledovne:

 • do krátkych zbraní - METRICKÁ mierka,
 • do krátkych zbraní - PALCOVÁ mierka,
 • do dlhých zbraní - METRICKÁ mierka,
 • do dlhých zbraní - PALCOVÁ mierka,
 • s okrajovým zápalom - METRICKÁ mierka,
 • s okrajovým zápalom - PALCOVÁ mierka,
 • a na špeciálne náboje.

Toto rozdelenie vidíte aj na priloženom obrázku, kde sú vyobrazené jednotlivé náboje zľava do prava: 9mm Luger, 38 Special, 5,6x52R, 225 Winchester, 9mm Flobert, 22 Long Rifle a 5,7mm UCC Voere (beznábojnicový).

Rozdelenie nábojov podľa zbraní

Ďalšie rozdelenie, a toto považujem za najdôležitejšie, robím podľa tvaru nábojnice. To popisujem jednotlivými charakteristickými znakmi viditelnými volným okom a to smerom od dna nábojnice ku krčku. Takto sa zbierka delí na ďalších deväť skupín nasledovne:

 • drážka - kužel - krčok,
 • drážka - nákružok - kužel - krčok,
 • drážka - nákružok - valec/kužel,
 • drážka - valec/kužel,
 • drážka - valec - krčok,
 • okraj - krčok,
 • okraj - kužel - krčok,
 • okraj - valec/kužel,
 • okrajový zápal - kužel - krčok,
 • okrajový zápal - valec,
 • a špeciálne.

Toto rozdelenie tiež znázorním na fotografii nižšie. Sú to náboje zľava do prava: 6x62 Fréres, 244 Holland & Holland Magnum, 458 Winchester Magnum, 30 Carbine, náboj typu drážka-valec-krčok chýba z fotografie, 6,5x70R, 8x50R Lebel, 444 Marlin, náboj typu okrajový zápal-kužel-krčok chýba z fotografie, 44 Henry RF a nakoniec 14,5 CZ 61 pre cementárne.

Rozdelenie podľa tvaru nábojníc

Ja osobne už náboje ďalej nedelím, presnejšie povedané, nezaraďujem do ďalších kategórií. Z hľadiska môjho rozdelenia nepovažujem za dôležité, či nábojnica je tombaková, medená, či hliníková. Taktiež nie je podstatné, či konkrétny kus bol vyrobený v Rusku, alebo Fínsku, lebo náboje zbieram podľa kalibru.

Na ďalšej fotografii vám ešte ukážem rôznorodosť striel náboja toho istého kalibru. Konkrétne sa tu jedná o náboj 7,62x39, ktorý v našich ozbrojených silách sa označuje ako 7,62mm náboj vz.43 a používa sa do samopalu vz.58 (aj keď neviem prečo sa označuje táto zbraň samopalom, keď sa jedná o útočnú pušku). Náboje československej výroby s jednotlivými strelami zľava do prava: ostrý, ostrý (výroba pre bývalú ľudovú milíciu), svietiaci, redukovaný, zamerovací, priebojno-zápalný, cvičný, školný. Nasledujú náboje ruskej výroby: priebojný pre zbrane s tlmičom, zápalný a školný. Posledný náboj je civilný s poloplášťovanou strelou na poľovné účely.

Náboje 7,62x39 s rôznymi strelami
hore